ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
     
 
คุณอยากศึกษาฮวงจุ้ยถึงขั้นไหน?
เพื่อเป็นเกล็ดความรู้
เพื่อดูเองส่วนตัว
เพื่อดูให้กับเพื่อนๆ
เพื่อเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ย
   
     แง่มุมฮวงจุ้ยดีดี
   
     ฮวงจุ้ยคนดัง
   
     สถาปัตย์กับฮวงจุ้ย
   
     สยามฮวงจุ้ย
   
     สมดุลแห่งสุขภาพ
   
     ช็อตโน้ทฮวงจุ้ย
   
     ถามคุณป้าแอ๊กก้า
   
     ดูดวงกับฮวงจุ้ย
   
     ดาวบินประจำเดือน
    ไม่พบเรดิโอ
   
     More...
   
     พิธีกรรมสร้างแมนดาล่าทรายพระเชนรีซิก-1
   
     พิธีกรรมสร้างแมนดาล่าทรายพระเชนรีซิก-2
   
     More...
   
 
 
 แมนดาล่าทรายพระเชนรีซิก

by : ae


แมนดาล่าทรายพระเชนรีซิก
ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ผู้อ่านที่ติดตามเรามาตลอดคงยังจำกันได้ถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เราได้เชิญคณะแม่ชี 4 ท่าน จากเนปาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแมนดาล่าทรายมาทำการสร้างแมนดาล่าทรายพระไภษัชยคุรุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ วัดธรรมปัญญาราม อ.บางม่วง จ.นครปฐม...


หากนับเวลามาถึงตอนนี้ก็เกือบจะครบหนึ่งปีแล้ว และธรรมเนียมของการสร้างแมนดาล่าทรายของพุทธศาสนามหายานก็คือเมื่อสร้างแล้วก็จะต้องทำการทำลายทิ้ง ซึ่งเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความไร้แก่นสาร และความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต ทรายแมนดาล่าทั้งหมดจะถูกรวบรวมมา และส่วนหนึ่งจะถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อจบพิธี ในขณะที่อีกส่วนที่เหลือจะถูกนำไปทิ้งลงสู่แหล่งน้ำเพื่อเป็นการกระจายพรแห่งการบำบัดรักษาออกไปสู่ผู้อื่น
          ตั้งแต่ที่ได้มีการสร้างแมนดาล่าทรายขึ้น ทำให้มีประชาชนและชาวพุทธผู้เลื่อมใสมาชมและสักการะบูชาแมนดาล่าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสำหรับปีนี้ หลังจากที่แมนดาล่าพระไภษัชยคุรุถูกทำลายลงแล้ว ท่านเซียงป้อซือเฮีย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามก็จะเชิญคณะแม่ชีให้ทำการสร้างแมนดาล่าขึ้นใหม่ ซึ่งสำหรับแมนดาล่าทรายที่จะทำขึ้นใหม่ในปีนี้ก็คือ แมนดาล่าพระเชนรีซิกพระเชนรีซิกคือผู้ใด


พระเชนรีซิก คือชื่อเรียกภาษาทิเบตของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือก็คือเจ้าแม่กวนอิมผู้เป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธ
          สำหรับชาวพุทธแล้ว พระอวโลกิเตศวรคือพระโพธิสัตว์ที่สำคัญที่สุด ผู้ช่วยนำเราไปสู่ความตระหนักรู้ในทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากความทะยานอยากของเราทั้งสิ้น
          องค์ดาไลลามะได้ตรัสไว้ว่า “ศาสนานั้นโดยพื้นฐานแล้วก็คือผลผลิตจากจิตใจมนุษย์ ความเมตตาคือพื้นฐานของธรรมชาติของคนเรา การที่เราจะบรรลุซึ่งความเมตตาได้นั้น เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเคร่งศาสนา และไม่จำเป็นต้องมีอุดมการณ์ใดๆ แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็คือการสร้างคุณสมบัติพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์” ความมีเมตตาซึ่งแสดงออกมาผ่านภาพของพระอวโลกิเตศวรนั้นถือเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมทิเบตเลยทีเดียว มนตราที่ชาวทิเบตสวดภาวนามากที่สุดก็คือมนตราของพระอวโลกิเตศวร “โอม มะนี ปัดมี ฮุม” ซึ่งมีความหมายว่า “รัตนะ (แห่งความเมตตา) และปัทมะ (แห่งปัญญา) สถิตอยู่ที่ก้นบึ้งแห่งจิตใจ” ดังที่องค์ดาไลลามะตรัสว่า “พระอวโลกิเตศวรแท้จริงนั้นก็คือความเมตตา คือคุณสมบัติทางอุดมคติที่เราต้องพยายามปลูกฝังบำเพ็ญให้เพิ่มขึ้นมาอย่างไร้ขีดจำกัด”
          เชื่อว่าการสวดมนตราของพระอวโลกิเตศวรเป็นประจำจะช่วยเปลี่ยนจิตใจจากความคิดที่เห็นแก่ตัวเอง และกระตุ้นจิตแห่งความมีเมตตาอันเป็นสากลโลกที่สื่อออกมาผ่านทางรูปลักษณ์อันเป็นต้นแบบของพระอวโลกิเตศวรแมนดาล่าพระเชนรีซิก


เมื่ออยู่ในรูปแบบของแมนดาล่า ก็จะมีพลานุภาพในการสร้างสมาธิ ที่จะทำให้เราไม่วอกแวก และสร้างสำนึกรู้อันแจ่มชัดขึ้นภายใน การเพ่งมองแมนดาล่าพระเชนรีซิก พร้อมๆ กับสวดมนตราของพระเชนรีซิกไปด้วย จะช่วยนำเราเข้าถึงความเมตตาและปัญญาได้ พระเชนรีซิกจะช่วยดับความหวาดกลัว บรรเทาความวิตกกังวล รักษาจิตใจที่บอบช้ำ และทำให้คำอธิษฐานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของเราเป็นจริง
          พิธีกรรมในปีนี้นอกจากคณะแม่ชี 4 ท่านที่จะเดินทางมาสร้างแมนดาล่าทรายแล้วเรายังได้รับเกียรติจากท่านลามะเทนซิน โซปาซึ่งเป็นลามะชั้นผู้ใหญ่มาร่วมในงานด้วย
          จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของชาวไทยที่จะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญครั้งนี้ และได้ร่วมรับพรอันประเสริฐจากองค์เชนรีซิก พร้อมกับความเบิกบานและความผ่องแผ้วแห่งจิตใจจากพลังของแมนดาล่า


ผู้สนใจที่มีความศรัทธาสามารถร่วมชมพิธีกรรมสร้างแมนดาล่าทรายศักดิ์สิทธิ์ของพระเชนรีซิก (เจ้าแม่กวนอิม) ในเดือนพฤษภาคมที่วัดธรรมปัญญาราม อ.บางม่วง จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามรายละเอียดกำหนดการได้ที่บริษัท WORLD OF FENG SHUIโทร. 0-2254-9918, 0-2254-7243, 0-2254-9540
ประวัติพระอาจารย์เทนซิน โซปา


พระอาจารย์เทนซิน โซปา เกิดในปี 1975 ในหุบเขาชุม ทางแถบเทือกเขาหิมาลัยของประเทศเนปาล เมื่ออายุได้ 2 ปี ท่านได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพุทธปรัชญา อรรถกถา พิธีกรรม พระสูตร และคัมภีร์ตันตระ จากท่านลามะกอนชก ลามะชั้นสูงผู้เป็นที่เคารพรักใคร่ของชาวพุทธในทิเบตและเนปาล ผู้ซึ่งได้มรณภาพไปแล้ว
          ปี 1984 ท่านเทนซิน โซปา ได้เข้ารับการอุปสมบท ณ วัดโกปัน เมื่ออายุ 9 ปี จากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาภาษาทิเบต ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเนปาล ศิลปะ ระบำลามะ พิธีกรรม การถวายบูชา ฯลฯ ท่านเริ่มศึกษาพุทธปรัชญาในปี 1986 และได้เป็นผู้ติดตามพระอาจารย์ลามะกอนชก ทั้งยังออกบำเพ็ญถือสันโดษ ณ ถ้ำในหุบเขาชุมเป็นเวลา 6 เดือน
          ปี 1990 ท่านเทนซิน โซปา เข้าศึกษาในในสังฆวิทยาลัยเซรา เจ ในเมืองมายซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ระหว่างนั้นได้ร่วมติดตามพระอาจารย์ลามะกอนชกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ยุโรป อินเดียและแคว้นต่างๆ ทางแถบเทือกเขาหิมาลัย เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า และช่วยเหลือผู้คนซึ่งประสบความทุกข์ยาก และในปี 2007 ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ “เกเช” (เทียบเท่าระดับปริญญาเอก)
          นอกจากความรู้อันกว้างขวาง ความชำนาญ และประสบการณ์ในการสอนพระธรรมและให้คำแนะนำปรึกษาด้านพุทธศาสนาแล้ว ความเชี่ยวชาญของท่านด้านการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อขอคำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย ท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษ ทิเบต เนปาล ฮินดี ได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดภาษาจีนกลางได้เล็กน้อย
          ปัจจุบัน พระอาจารย์เทนซิน โซปา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการของสำนักสงฆ์ และสำนักชีหลายแห่งในหุบเขาชุม ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลท่านตุลกู เทนซิน พุนซก รินโปเช ผู้เป็นองค์จุติใหม่ของพระอาจารย์ลามะกอนชกองค์ก่อนอีกด้วย และยังได้รับแต่งตั้งเป็นพระอาจารย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พุทธศาสนามหายานแห่งโลซาง ดรักปรา เซ็นเตอร์ (LDC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียขุมทรัพย์แห่งจักรวาลในแมนดาล่า...


แมนดาล่าคือจักรวาลอันบริสุทธิ์ ที่ซึ่งสิ่งประเสริฐทั้งมวลที่ดูสมจริงราวกับในนิมิตแห่งจินตนาการ ถูกรวมไว้อยู่ภายในวงกลมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง
          การสร้างแมนดาล่าคือธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนามหายาน และในขณะเดียวกันก็ยังมีคุณค่าอย่างสูงในเชิงพุทธศิลป์ ซึ่งมีการสร้างไว้ในหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นที่ถือเป็นสุดยอดของการสร้างแมนดาล่าก็คือ แมนดาล่าทราย ซึ่งเป็นการสร้างแมนดาล่าด้วยศิลปะการเพนท์ทรายโดยคณะชี นักบวช หรือลามะผู้ชำนาญและได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางมาเป็นเวลานาน เพราะการสร้างแมนดาล่าต้องอาศัยทักษะและฝีมือเชิงหัตถศิลป์ชั้นสูง ผู้ทำแมนดาล่าที่ฝีมือดีที่สุดก็คือนักบวชจากอินเดีย เนปาล และทิเบต โดยทั่วไปแล้ว แมนดาล่าจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ได้รับการปลุกเสกด้วยกำยานและเครื่องหอม ที่ใจกลางแมนดาล่าจะเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือเป็นวิมานตามคติพุทธศาสนาและเชื่อกันว่าสถิตอยู่ที่ใจกลางของโลก เชื่อกันว่าแมนดาล่าสามารถปลุกจิตวิญญาณภายในซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในตัวมนุษย์ได้ การเพ่งไปที่ภาพวาดแมนดาล่าจะช่วยเปิดจิตที่หยั่งรู้ภายใน ให้ส่วนที่ดีที่สุดในตัวเราแสดงออกมา หยั่งราก และเจริญงอกงาม


 
 
Copyright 2005 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย บริษัท ดับบลิวโอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำใดๆ
อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย โดยไม่ได้รับอณุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และจะถือเป็นความผิดต้องรับโทษ
ทั้งทางแพ่งและอาญา ตามที่กฏหมายกำหนดไว้สูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับเรา กรุณาส่ง Email มาที่ info@wofs.co.th

Created & Design by SSB & MWD.